top of page

Om mig

Sommaren 1996...

Sommaren 1996 uppmuntrades jag av en kollega att skicka in en dikt till en poesitävling.  Bokförlaget EKO skulle sammanställa en antologi med 500 dikter, av lika många författare, skrivna på temat "Värderingar, etik och moral...Vem bryr sig".  Förlaget fick in mer än 25 000 dikter. En av de 500 som antogs var min!
Boken som publicerades 1997 skänktes till alla sjukhusbibliotek i landet, till samtliga riksdagsmän, flyktingförläggningar och fängelser samt fanns att köpa i bokhandeln och från förlaget.

Jag är född 1959 i Luleå, Norrbotten. Under hela mitt liv har jag älskat att läsa böcker. Litteratur är en viktig del av mitt liv. Sagor har jag alltid tyckt om. Att höra dem, läsa och berätta.  Jag utbildade mig till sjuksköterska och jobbade inom Norrbottens Läns Landsting, som senare blev Region Norrbotten, under många år. Våren 2018 avslutade jag min anställning. Jag älskade jobbet, men drömmen om att skriva har alltid funnits.

 "Vill du att dina barn ska bli kloka, läs sagor för dem.

Om du vill att de ska bli ännu klokare, läs fler sagor för dem."

- Albert Einstein

bottom of page